Ayak Mantarı Tedavisi

Sıklıkla ayak parmak aralarında, bazen ayak tabanında oluşan mantar hastalığı aile fertleri arasında bulaşıcı olduğundan ihmal edilemeden tedavi edilmelidir. Ayak mantar hastalığı ayakta görülen diğer bazı hastalıklara benzemesinden dolayı doğru teşhis edilebilmesi ve uygun tedavinin düzenlenebilmesi için mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Kliniğimizde mantar hastalığının tanısı mikroskobik inceleme ile kesin olarak konmakta, şüpheli durumlarda diğer hastalıkları ayırımı için gereken incelemeler yapılmaktadır.